Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

Herna a učebna pro děti, místo pro setkávání a vzájemné předávání zkušeností. Místo kde můžete být sami

sebou a kam se budete rádi vracet.stonozka-stranky-2.png

 

ZVĚDAVÁ STONOŽKA je určena všem dětem předškolního a mladšího školního věku, jejich rodičům a pedagogům. Zaměřujeme se na děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami (tělesným, mentálním postižením, PAS, s poruchami řeči, poruchami chování, ADHD) a děti, které mají problémy v běžné mateřské škole nebo doma.

 

 

stonozka-stranky.pngV naší herně je prostor pro relaxaci, výtvarné aktivity a individuální práci s dítětem. Je vybavena prvky pro rozvoj smyslového vnímání, strukturované učení, můžete si zde prohlédnout a zakoupit naše didaktické pomůcky. 

 

 

Zaměřujeme se především na:

 • rozvoj poznávacích a rozumových funkcí - smyslové vnímání, paměťové schopnosti, myšlení, představivost, komunikaci, grafomotoriku

 • rozvoj schopnosti duševní práce trénink pozornosti a paměti, záměrná koncentrace pozornosti, odolnost vůči rušivým vlivům (únava, vnější vlivy), vytváření pracovních návyků

 • rozvoj osobnosti – přizpůsobivost, emoce, vůle, sociální chování, nácvik sociálních dovedností

 • předškolní a školní přípravustonozka-stranky-3.png

   

 

Naše zásady:

 • vycházíme z praxe
 • přístupujeme k dětem individuálně
 • úzce spolupracujeme s rodinou a školou
 • přemýšlíme, jak učit efektivně
 • hledáme jednoduchá řešení problémů
 • spolupracujeme s dalšími odborníky
 • klademe důraz na komplexní přístup
 • nabízíme inspiraci rodičům a učitelům
 • přizpůsobujeme pomůcky pro děti jejich individuálním potřebám
 

LEDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pro domškoláky na prvním stupni a předškoláky
 
28. 12. 2021 | | Rubrika: Pro děti

UČENÍ NEMUSÍ BÝT MUČENÍ

Proces učení, přirozené učení, jak učit efektivně, když se dítě nechce učit.
 
22. 12. 2021 | | Rubrika: Články

DOMŠKOLÁCI VE STONOŽCE

Máte doma dítě v individuálním vzdělávání? Chcete, aby byly plně respektovány jeho individuální potřeby? Přejete si, aby se zároveň mohlo vzdělávat v kolektivu dětí?

 
18. 11. 2021 | | Rubrika: Pro děti

BRZY PŮJDU DO ŠKOLY

Přípravná skupina předškoláků
 
26. 8. 2021 | | Rubrika: Pro děti

ŠKOLIČKA SE STONOŽKOU

Příprava pro hladký vstup dětí do mateřské školy
 
26. 8. 2021 | | Rubrika: Pro děti

JAK PRACUJI S DĚTMI S PAS

Důležitá je pohoda všech zúčastněných - dětí, rodičů i moje.
 
20. 4. 2020 | | Rubrika: Články

UČENÍ NEMUSÍ BÝT MUČENÍ

Jak učit efektivně a s radostí

 
22. 1. 2020 | | Rubrika: Semináře, workshopy

TRÉNINK SERIALITY A INTERMODALITY

Důležitost procvičování seriality a intermodality u dětí předškolního věku.
 
16. 1. 2020 | | Rubrika: Semináře, workshopy

ROZVÍJENÍ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

Workshop pro učitele a rodiče, kteří chtějí ukázat dětem matematiku jako zajímavou součást každodenního života.
 
16. 1. 2020 | | Rubrika: Semináře, workshopy

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI, PORADENSTVÍ

Poskytujeme konzultace a pomoc při řešení výchovně vzdělávacích problémů, připravujeme děti na školu.
 
14. 1. 2020 | | Rubrika: Pro děti