Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

Herna a učebna pro děti, místo pro setkávání a vzájemné předávání zkušeností. Místo kde můžete být sami

sebou a kam se budete rádi vracet.stonozka-stranky-2.png

 

ZVĚDAVÁ STONOŽKA je určena všem dětem předškolního a mladšího školního věku, jejich rodičům a pedagogům. Zaměřujeme se na děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami (tělesným, mentálním postižením, PAS, s poruchami řeči, poruchami chování, ADHD) a děti, které mají problémy v běžné mateřské škole nebo doma.

 

 

stonozka-stranky.png

 

 

V naší herně je prostor pro relaxaci, výtvarné aktivity a individuální práci s dítětem. Je vybavena prvky pro rozvoj smyslového vnímání, strukturované učení, můžete si zde vyzkoušet a zakoupit naše didaktické pomůcky. Probíhají zde kroužky pro děti, aktivizační činnosti, semináře a workshopy.

 

Zaměřujeme se především na:

 • rozvoj poznávacích a rozumových funkcí - smyslové vnímání, paměťové schopnosti, myšlení, představivost, komunikaci, grafomotoriku

 • rozvoj schopnosti duševní práce trénink pozornosti a paměti, záměrná koncentrace pozornosti, odolnost vůči rušivým vlivům (únava, vnější vlivy), vytváření pracovních návyků

 • rozvoj osobnosti – přizpůsobivost, emoce, vůle, sociální chování, nácvik sociálních dovedností

 • předškolní a školní přípravustonozka-stranky-3.png

   

 

Naše zásady:

 • vycházíme z praxe
 • přístupujeme k dětem individuálně
 • úzce spolupracujeme s rodinou a kmenovou školkou
 • přemýšlíme, jak učit efektivně
 • hledáme jednoduchá řešení problémů
 • spolupracujeme s dalšími odborníky
 • klademe důraz na komplexní přístup
 • nabízíme inspiraci rodičům a učitelům
 • přizpůsobujeme pomůcky pro děti jejich individuálním potřebám
 

POCHVALY A ODMĚNY NEJSOU VŽDY BEZ RIZIKA

Nezaměřujme se na zdokonalování systému odměn, snažme se děti zaujmout. Co je a co není odměna? 

 
28. 11. 2019 | | Rubrika: Články

VIRTUÁLNÍ NEBO REÁLNÝ SVĚT?

Důvody, proč být občas offline. Učme děti prožitkem.
 
7. 11. 2019 | | Rubrika: Články

ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ

Smyslové vnímání – zrak, sluch, hmat, čich a chuť je důležité rozvíjet od nejútlejšího věku.

 
11. 9. 2019 | | Rubrika: Články

NEČEKEJME NA PRVNÍ TŘÍDU, PŘEDCHÁZEJME PORUCHÁM UČENÍ

Jaká jsou rizika vedoucí ke vzniku poruch učení? Jakým způsobem můžeme dítě rozvíjet? Na jaké oblasti bychom se měli zaměřit?
 
22. 8. 2019 | | Rubrika: Články

DĚTSKÁ KRESBA A GRAFOMOTORIKA

Jak se vyvíjí dětská kresba a jak rozvíjet grafomotoriku u dětí předškolního věku
 
6. 8. 2019 | | Rubrika: Články