Jdi na obsah Jdi na menu

DĚTSKÁ KRESBA A GRAFOMOTORIKA

6. 8. 2019

Nejprve se pojďme podívat, jak se kresba s věkem dítěte vyvíjí. 

Období do 1 roku věku dítěte můžeme nazvat obdobím skvrn . Seznamujeme dítě s různým kreslícím náčiním, materiály, dítě experimentuje. Otiskujeme různý materiál na plochu – houbička, prst, kostky, zmačkaný papír...

Mezi 1. a 3. rokem se objevuje nejprve bezobsažná čáranice a později obsažná – dítě má svůj záměr, řekne nám, co maluje. Během kreslení může záměr několikrát změnit nebo ho objeví až na konci kreslení– mluvíme o náhodném realismu.

Po 3. roce dítě zpravidla začíná kreslit hlavonožce, s věkem přibývají detaily.

Kolem 5. roku se objevuje trup jako další kolečko.

Kresba je úplná až kolem 6. roku. V této fázi dítě kreslí to, o čem ví tzv. intelektuální realismus. To znamená, že například ví, že máme dvě oči a nakreslí je na obličej z profilu obě . Pro toto období je také typická transparentnost ( to znamená, že vidíme např. i vnitřek domu) a sklápění perspektivy ( dítě nerozlišuje horizontály a vertikály).

Teprve po 7. roce věku dítě kreslí to, co vidí – tzv. vizuální realismus.

Během vývoje dítě preferuje různé barvy. Obecně teplé a jasné barvy svědčí o vyrovnanosti, tmavé barvy ukazují na smutek, úzkost, odpor k něčemu nebo k někomu. Preference červené barvy je normální do 6 let – dětem se líbí. Později ukazuje na sklony k agresivitě, nedostatečnou kontrolu emocí. Pokud dítě preferuje nějakou barvu, vybírá si většinou takový námět, kde ji může použít – červenou kreslí oheň, podzim apod. Význam barev vždy určujeme z více obrázků.

Jak můžete s dětmi pracovat?

Kreslení by mělo být pro dítě zdrojem radosti a uspokojení. Proto bychom je neměli násilím nutit, naše snaha by měla být zaujmout něčím neobvyklým. Můžete začít nějakou pro dítě přitažlivější alternativou kreslení. Společně kreslete prstem nebo dřívkem do písku, mouky nebo pěny na holení nastříkané na podložce. Výsledek si vyfotografujte, udělejte doma výstavku vašich výtvorů. A chvalte, chvalte, chvalte! Nechte dítěti prostor pro sebevyjádření a zapomeňte na negativní komentáře. Věty typu "ten dům se ti opravdu moc nepovedl" dokážou spolehlivě dítě odradit od dalšího kreslení. Když už si nemůžete odpustit kritiku, měla by být motivační – "co kdybys zkusil tu střechu ještě spravit, aby do ní nepršelo". Samozřejmě záleží na věku dítěte. Předškolák už nějakou tu kritiku snese a je to příprava na známkování ve škole. Mějte na paměti, že důležitější než výsledek je snaha dítěte, tu je potřeba ocenit. Ke kresbě využívejte velké plochy – tabuli, papír, pískovničku, krabici s krupicí. Dítě může při kreslení stát, klečet, ležet, sedět. Zařazujte cvičení podporující rozvoj hrubé i jemné motoriky – tělesná cvičení, manipulační a konstruktivní činnosti, hru v písku, modelování, navlékání apod. Důležité je také vybarvování předkreslených obrázků – omalovánky.

Grafomotorická cvičení připravují dítě na psaní.

Doporučuji začít nejdříve ve 4 letech, do té doby spíše dítě veďte k volnému kreslení a přitom můžete trénovat správný sed a úchop psacího náčiní.

Názory na posloupnost jednotlivých grafomotorických prvků se různí. Některé studie doporučují začínat kroužením a oblouky, jiné hrou s bodem a následně čarami. Ze své praxe mám zkušenost, že nejlépe je zjistit, co dítě umí a jakým liniím dává přednost a podle toho začít. Důležitá je radost z činnosti, aby bylo dítě úspěšné. Proto mu vždy dávejte úkoly, které je vzhledem k věku a idividuálním zvláštnostem schopno zvládnout. Končit by mělo vždy s pocitem úspěchu – to je nejlepší motivace pro další práci. Jednotlivá cvičení je vhodné slovně doprovázet např. říkankami nebo písničkami. Dejte si ještě pozor na dominanci ruky – levorukost zásadně nepotlačujeme. V dnešní době je řada výrobků přizpůsobena levákům. Jestliže máte dítě, které má naprosto vyrovnanou dominantnost rukou, přednostně by se měla při psaní používat pravá ruka. Pokud dítě neustále střídá ruce, jedná se o střídavou dominantnost a jde buď o známku nezralosti a nebo nekontrolovatelného používání hemisfér. Dbejte na správný sed, výšku stolu - dítě by mělo mít vždy oporu nohou, výška stolu by měla být na úrovni hrudní kosti. Trénujte správný úchop psacího náčiní – pokud dítě odmítá držet tužku správně, neopravujte je. Zkuste to raději zase za nějaký čas, nenásilně. Využívejte různé druhy psacího náčiní: štětec, měkkou tužku, fix, křídu, pastelku. Vhodné jsou různé silikonové nástavce na tužku, trojhranný program, speciální tužky pro leváky a praváky – mně se osvědčily tužky od firmy Stabilo. Pozor na přetěžování dítěte - pracujte raději kratší dobu a častěji, je to efektivnější. Eliminujte zbytečný stres - pokud nějaký prvek dítěti nejde, klidně ho přeskočte, zkuste něco jiného a za nějakou dobu se k němu vraťte.

Zde uvádím přehled grafomotorických cvičení, jak se mi osvědčila v praxi:

Pro děti 3-4 leté

 • Hra s bodem – otiskování grafického materiálu na plochu, motivace – sněží, mlha, semínka, lentilky
 • Čmárání všemi směry – větší formát papíru, motivace – letadlo létá po obloze, kouř, rozmotané klubíčko

Pro děti od 4 let

Pokud dítěti nejdou rovné čáry, začněte kroužením a oblouky, pak se vraťte.

 • Vodorovné čáry
 • Svislé čáry
 • Kroužení
 • Horní oblouk
 • Dolní oblouk
 • Šikmé čáry
 • Kombinované vodorovné a svislé čáry
 • Lomené linie

S těmito cvičeními začínáme až u dětí 5-6 letých před nástupem do školy

 • Spojené horní a dolní oblouky
 • Vlnovky
 • Smyčky a osmičky
 • Jednotahovky

Na závěr si ještě zopakujme to nejdůležitější:

Snažme se, aby kreslení bylo pro dítě zdrojem uspokojení a radosti. Dítě musí být úspěšné, proto mu dávejte jen úkoly, které je vzhledem k věku a individuálním zvláštnostem schopno zvládnout. Pracujte tak dlouho, dokud to dítě baví, nepřetěžujte je. Zbytečně se nestresujte, postup grafomotorických cvičení nemusíte striktně dodržovat, je pouze orientační. Důležitější, než výsledek, je snaha dítěte, naučte se ji patřičně ocenit.

 

                                                                                                                                                Martina Hübschová