Jdi na obsah Jdi na menu

ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ

11. 9. 2019

Smyslové vnímání – zrak, sluch, hmat, čich a chuť je důležité rozvíjet od nejútlejšího věku.

Umožněme dítěti poznávat věci všemi smysly – čím více smyslů zapojíme, tím snadněji si dítě zapamatuje a vybavuje. Není možné vždy zapojit všechny smysly, ale měly by to být minimálně 3. Pokud ještě přidáme pohyb, dítě si vše zapamatuje daleko snadněji.

Například chceme dítěti ukázat auto. Můžeme vzít obrázek auta, ukázat a říct "auto". Zapojili jsme zrak a sluch. Mnohem snadněji si však dítě uloží auto do paměti, když mu ukážeme skutečné auto, uslyší jeho zvuk, zapojíme hmat – může si na něho sáhnout, čich- ucítí pach kouře, malé dítě ho asi bude chtít i ochutnat. Pokud přidáme pohyb – umožníme mu sednout za volant, zkusit zatroubit, zahrajeme si na auto, zážitek se umocní a uloží v paměti. Samozřejmě vše slovně komentujeme adekvátně věku dítěte.

Jak můžeme smyslové vnímání rozvíjet?

Zrak:

• rozlišování barev a jejich odstínů- třídění barevných kostek, korálků, přiřazování předmětů, obrázků podle barev...

• zraková analýza a syntéza – skládání rozstříhaných obrázků (2 a více částí), puzzle, doplňování části obrázku, dokreslování obrázku • zraková diferenciace – určování shod a rozdílů dvou a více předmětů nebo obrázků

• zraková paměť- pexeso, sledování dvou a více předmětů – co se ztratilo?, co se v místnosti změnilo, vytváření a zapamatování různých staveb, obrazců , navlékání korálů podle vzoru...

• vyhledávání předmětů na pozadí – vyhledávání detailů v obrázku, vyhledávání určitých tvarů nebo obrázků ve skupině

Sluch:

• naslouchání – poznávání předmětů, zvířat podle zvuků, rozlišování hlasitosti, poznávání písniček podle melodie...

• rozvoj sluchové paměti – opakování zvuků, slabik, slov, melodie, říkanky, čtení krátkého textu – zapamatuj si co nejvíce zvířátek, hry např. na balení kufru – opakovat a postupně "přidávat" další věci

• sluchová diferenciace – rozlišování zvuků, slabik - jsou – nejsou stejné, s pomocí obrázků rozlišovat počáteční slabiku ve slově, sluchové pexeso

• sluchová analýza a syntéza- rytmizace slov, určit počet hlásek ve slově, hledání příslušné slabiky nebo slova – tleskni, vstaň...až uslyšíš danou slabiku, slovo, slovní kopaná, tvoření nových slov

Hmat:

• zkoumání předmětů hmatem, různých povrchů, chůze po různém povrchu, hmatový chodník

• hmatová diferenciace – musíme vyřadit zrak- zakryté oči nebo dáme předměty do pytlíku, krabice. Rozlišovat předměty, povrchy pouze hmatem, vybrat stejné (hmatové pytlíky, hmatové pexeso) , Vybírání stejných předmětů (různě tvarované korálky, figurky...) z krabice, pytlíku. Rozlišování měkké- tvrdé, studené – teplé, hladké – drsné...

• Hmatová paměť - hry typu - jaký předmět jsi měl v ruce?

Čich a chuť:

• ochutnávání a očichávání, rozlišování chutí a vůní– sladké, kyselé, hořké, příjemná a nepříjemná vůně. Můžeme využít bylinky, éterické oleje...

• diferenciace- poznávání a rozlišování různých druhů potravin podle chuti a vůně, hádáme, co je to?, je stejné - není ? – musíme vyřadit zrak

• hmatová a čichová paměť- ochutnávání a očichávání 2 a více věcí – zapamatovat si a říci ve správném pořadí – musíme vyřadit zrak

 

                                                                                                     Martina Hübschová