Jdi na obsah Jdi na menu

UČENÍ NEMUSÍ BÝT MUČENÍ

22. 12. 2021

Dítě je jako mozaika.  Většinu už za nás někdo poskládal- dědičnost, vrozené předpoklady fyzické I mentální, nadání, povaha, poruchy . Některé části mozaiky se dají opravit, některé už tak zůstanou napořád ať se nám to líbí nebo ne. Ale ještě dost toho zbývá k dokončení a záleží jen na nás, jaké výsledné dílo vlastně bude..

  • Nemůžem změnit genetickou výbavu dítěte.
  • Částečně můžeme omezit vliv okolního prostředí na dítě. Pokud je dítě male, můžeme ovlivnit to, s kým a kde se bude stýkat. V pozdějším věku – nástup do školy, to můžeme ovlivnit částečně nebo vůbec. Vliv prostředí na dítě je velmi výrazný. Můžeme zlepšit jeho zdravotní stav, poskytnout mu odbornou péči, pokud ji potřebuje – rehabilitace, logopedie, neurologie, psychologie…
  • Co máme plně pod kontrolou, je naše působení na dítě – musíme najít jeho silné a slabé stránky, poskytovat mu dostatek nových podnětů, podporovat jeho nadání a talent.

Každé dítě se přirozeně učí, nasává informace, ukládá si je do pamět, analyzuje, dedukuje, dává do souvislostí. Některým dětem to jde lépe, některým hůře.  Mějte rádi své děti takové, jaké jsou. Respektujte jejich zvláštnosti, podporujte je v tom, v čem jsou dobré a pomáhejte jim s tím, co jim nejde.

PROCES UČENÍ - JAK SI NEJLÉPE ZAPAMATUJI?

Zapojím všechny smysly, pohyb, radost a chuť sdílet.

  • Vidím
  • Slyším
  • Zkouším si to
  • Vysvětluji a učím ostatní

Pokud něco učím druhé, svědčí to o mém zaujetí a budu si to pamatovat velmi dlouho nebo navždy.

PŘIROZENÉ UČENÍ

K učení potřebujeme svět kolem, reálné dostatečně podnětné prostředí, konkrétní předměty nebo obrázky, papír, pastelky a schopnost imrovizovat. Důležité je podnětné prostředí -  rodina, kde členové spolu komunikují, příroda, výlety, dostatek pohybu, četba knih, diskuze o problémech dětí, schopnost jim naslouchat, umožnit kontakt s vrstevníky a jinými dospělými, zkoušení praktických činností. Umět využít různé zajímavé věci a situace, které nám život připraví. Poučit se z toho, co se nám povedlo a příště to zopakovat.

ZÁSADY EFEKTIVNÍHO UČENÍ

• Učte hrou, buďte zábavní

• Rozvíjejte a využívejte všechny smysly

• Vždy zapojte pohyb – jemnou nebo hrubou motoriku

• Vysvětlujte, komentujte

• Nuťte děti přemýšlet, vyvozovat

• Dejte jim dostatek času na pochopení a vyřešení problému

• Poskytněte dítěti konkrétní zpětnou vazbu

• Používejte názor - reálné situace, předměty, obrázky

• Pracovní listy využívejte jako doplněk

V ČEM JE DOBRÉ DĚTI PODPOROVAT

• Tvořivost, vlastní přístup, zábava

• Touha mít věci správně, dokončovat

• Kontrola chyb, konkrétní zpětná vazba

• Nehodnotit ostatní, nesoupeřit

• Důvěřovat sobě

Když se dítě nechce učit,

neguje veškerou činnost, kterou mu nabízíte, nedá se motivovat. Může to mít různé příčiny.

• Nejprve se musíme zamyslet, zda nemá nějaký fyzický nebo psychický problém - únava nebo nedostatek pohybu, nevyhovující prostředí nebo doba, může být přetížené, vzdoruje, protože k tomu má nějaký důvod – potřebuje na sebe upozornit, je rozmazlené příliš liberální výchovou…

• Zamyslíme se nad způsobem, jakým dítěti předkládáme to, co chceme, aby se naučilo. Je to pro něj dost zajímavé? Není to pro něj náročné? Můžu něco změnit?

• Některé děti rády o všem diskutují a chtějí, aby bylo vše podle nich. Utvoříme pravidlo výběru činnosti a důsledně ho dodržujeme. Kdy se střídáme určujeme my nebo společně kontrolujeme čas – ručička na hodinách, minutka. Zpočátku je důležité nevybírat pro dítě neoblíbenou činnost. Ve výběru dítě neomezujeme, musíme mu dát volnou ruku. Pokud mu něco nechceme dovolit, musíme hned na začátku výběr omezit např. můžeš si vybrat činnost, kterou budeme dělat v dětském pokoji. Nebo vyber si cokoliv z těchto polic… Pokud jsme dobří v improvizaci, postupně propašujeme do činnosti, kterou si dítě vybralo, to, co jsme chtěli procvičovat .