Jdi na obsah Jdi na menu

Martina Hübschová - více o mně

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Brně obor učitelství pro mateřské školy. V posledním ročníku jsme se byli podívat v Ústavu sociální péče na Kociánce. Byl to pro mne velice silný zážitek a v té době ve mně začala klíčit myšlenka, že bych chtěla s těmito dětmi pracovat. Měla jsem štěstí a po roce  jsem nastoupila do Mateřské školy pro tělesně postižené na Kociánce jako učitelka. Při zaměstnání jsem vystudovala Doplňující studium speciální pedagogiky v Olomouci a od té doby jsem se věnovala práci s dětmi s různým typem postižení. Postupně jsem pochopila, že nestačí jen mít s nimi soucit, ale že se musím především snažit co nejvíce je zapojit do běžného života. A o to se snažím dodnes.

Mám zkušenosti především s dětmi s tělesným a mentálním postižením, s kombinovanými vadami, těžkými vadami řeči, PAS, poruchami chování a ADHD.

V posledních letech jsem cítila potřebu změny, ale nechtěla jsem úplně pryč ze svého oboru. Proto jsem založila Zvědavou stonožku. Pro děti, rodiče i pedagogy. Baví mě totiž pracovat s lidmi, řešit konkrétní problémy tady a teď.

Myslím si, že těžištěm výchovy a vzdělávání dětí se specifickými potřebami je kromě působení rodiny pravidelná individuální výuka a na ni navazující činnost v malých skupinkách vrstevníků

Zajímá mě celostní rozvoj dítěte, protože vše se vším souvisí. Jedna dovednost navazuje na druhou a základem všeho je rozvíjení poznávacích schopností – smyslů. 

Hlavní směr, kterým Zvědavá stonožka jde, je individuální práce s dítětem a rodiči, sdílení poznatků, nápadů a inspirace. 

Některé vzdělávací kurzy, které jsem během let absolvovala:

Canisterapie, Pohybem ke zdraví, Jóga s dětmi, Diagnostika intelektových schopností, Dětská kresba, Problémové dítě v předškolním věku, Problémové dítě v MŠ - LMD a poruchy chování, Specifika vzdělávání žáků s aspergerovým syndromem, Interaktivní výuka v MŠ, Strukturované učení, Snoezelen s dětmi, Stáž ve Velké Británii zaměřená na výchovu a vzdělávání dětí s PAS, Rozvoj předmatematické gramotnosti.

Vždy mě zajímala animoterapie, které se věnuji na naší rodinné farmě U tří koníků i na Zvědavé stonožce.