Jdi na obsah Jdi na menu

Pro děti

 

PRO VAŠE DĚTI

dsc_0012--2-.jpg

 JSME PŘIPRAVILI...

 

 

 

 

 

 

HRÁTKY S BATOLÁTKY

Pro rodiče s dětmi od 10. měsíce věku. Můžete se těšit na hravé cvičení, říkadla, tanečky, pohádky, hry s barvami, modelovací hmotou a setkání se zvířátky.

 Délka 60 minut

Cena 1 000 Kč / dítě + dospělý/ 5 lekcí

 

PASTELKA

Tvořivá dílna pro děti s poruchami autistického spektra. Denní režim, vizualizace pracovního postupu, strukturovaná pracovní plocha, obsah přizpůsobený specifickým zájmům dítěte.  

Kroužek pro děti PAStelka:

 • Vytváří bezpečný prostor pro setkávání, přirozený sociální kontakt
 • Napomáhá socializaci, učí respektovat pravidla skupiny, vyjádřit vhodně své emoce
 • Rozvíjí komunikaci a kooperaci zařazováním skupinových činností
 • Rozvíjí jemnou motoriku
 • Je prostředkem k osobnímu vyjádření, umožňuje dítěti prožít radost ze spontánního tvoření

 

1 pedagog na 2 děti, maximálně 4 děti ve skupině. Možnost asistence blízké osoby dítěte.

60 minut

Cena 3 000 Kč / 10 lekcí

 

POZORNÉ DÍTĚ

Kroužek je určen dětem od 4 do 7 let, vhodný pro děti s poruchami soustředěnosti, ADHD, jako prevence specifických poruch učení. Respektujeme individuální zvláštnosti dětí, klademe důraz na komplexní přístup, střídání činností. Naším cílem je spokojené a pozorné dítě, pro které je učení zábavou.

Po každé lekci dostanete materiály a pokyny pro práci doma. Možnost zapůjčení našich didaktických pomůcek.

ROZVÍJÍME POHYB, EMOCE A SMYSLY HRAVOU FORMOU

Pohybem posilujeme nejen svalovou hmotu, ale také nervovou soustavu, což má vliv i na učení. je důležité rozvíjet správné držení těla, rovnováhu, obranné reakce, vnímání vlastního těla, orientaci v prostoru, vnímání rytmu- schopnost důležitá pro rozvoj řeči a psaní, schopnost rychlé reakce na změnu, koordinaci pohybu, představivost.

Musíme naučit děti vyznat se v jejich emocích, rozlišovat negativní a pozitivní emoce, jejich tělesné projevy a naučit je zvládat stres. Je třeba také věnovat pozornost mezilidským vztahům, vést děti k empatii, rozvíjem schopnost sebeovládání a asertivní komunikace.

Důležité pro rozvoj dítěte je objevování světa všemi smysly. Čím více smyslů zapojíme, tím snadněji si dítě zapamatuje a vybavuje. Musíme naučit děti pracovat se svými smysly, rozvíjet je a dobře s nimi zacházet.

Proto náplní každé lekce je

 • Pohybová aktivita- rozvíjení hrubé motoriky, balanční cvičení, vnímání vlastního těla, rytmu, reakce na změnu, koordinace pohybu, cviky na propojení hemisfér
 • relaxace- dechová cvičení, vnímání rozdílu mezi napětím a uvolněním, využití relaxační hudby, aromaterapie, prvky jógy
 • Rozvoj smyslů- hmat, zrak, čich, chuť
 • Výtvarná nebo pracovní aktivita- hra s barvami, modelování, kinetický písek, nácvik stříhání, lepení, grafomotorická cvičení
 • Individuální práce- rozvoj soustředěnosti a záměrné pozornosti, využití různých didaktických pomůcek, rozvoj matematických představ, logického myšlení
 • Volná hra

Maximálně 4 děti ve skupině, délka 90 minut

Cena 3 200 Kč/ 10 lekcí

 

PROSTĚ MALUJ!

Relaxační výtvarka pro děti od 5 let. Vhodné zejména pro děti úzkostné, neklidné a nesoustředěné. Spojení relaxačních a výtvarných technik. Svobodné malování, vyjádření prožitku, emocí, pocitů. Neučíme děti malovat, hrajeme si a experimentujeme. Důležitý je prožitek, ne výsledek. Děti budou využívat především temperové, akrylové a akvarelové barvy a různé kombinované techniky.

Maximálně 8 dětí ve skupině, délka 90 minut

Cena 3000 Kč/ 10 lekcí

 

 

UŽ SE TĚŠÍM DO ŠKOLY

Edukační skupiny předškoláků zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, paměti, pravolevé orientace, orientace na ploše a v prostoru, logického myšlení a vyvozování, matematických představ, grafomotoriky. Součástí každé lekce jsou nejen skupinové činnosti, ale také individuální práce s dítětem na posilování toho, v čem je méně úspěšné. Domů si vždy odnesete pracovní listy a pokyny k domácímu procvičování. Možnost zapůjčení našich didaktických pomůcek. 

V období předškolního věku se nervová soustava dítěte začíná připravovat na učení a dítě je schopno vstřebat obrovské množství vědomostí. Proto je důležité umožnit dítěti rozvíjet se, zaměřit se na oblasti, ve kterých má dítě nějaký problém. Dát mu dostatek podnětů, umožnit mu zapojit vlastní fantazii a představivost. Nesmíme zapomínat, že vše se vším souvisí- důležitý je komplexní přístup. Nejen  získávání znalostí a technických dovedností, ale také rozvoj kooperace, ochota učit se, plánování, schopnost rozhodovat, tvůrčí přístup.

Maximálně 8 dětí ve skupině, délka 90 minut

Cena 2500 Kč/ 10 lekcí

 

 

RUKODĚLKY

 Kroužek pro děti od 5 let. Naším cílem je rozvíjet jemnou motoriku a pracovní dovednosti- stříhání, lepení, navlékání, tkaní... Budeme vytvářet z papíru, látek, přírodnin a odpadového materiálu. Rozvíjením jemné motoriky připravujeme dítě na nácvik psaní.

Maximálně 10 dětí ve skupině, délka 90 minut

Cena 3000 Kč/ 10 lekcí

 

PORADNA A INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI 

Neumí Vaše dítě barvy? Dělá mu problém motorika a sebeobsluha? Chcete jej připravit na školu a nevíte si rady? Má problémy ve své školce? Poskytneme konzultace a pomoc při řešení výchovně vzdělávacích problémů. Nabízíme možnost individuální práce s dítětem – aktivizační a relaxační činnosti, nácvik komunikace, sociálního chování, příprava na školu.

Cena 200 Kč / 45 minut

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA

 

Příměstský tábor pro děti předškolního věku. Pokud je v době prázdnin vaše školka

zavřená, nabízíme hlídání dětí v době od 7, 30 do 16, 00. Režim dne jako v běžné

mateřské  škole, strava vlastní nebo zajištěna dovážkovou službou. Součástí pohybu

jsou skupinové i individuální činnosti, pohybové, výtvarné, hudební, vzdělávací a

relaxační. maximálně 10 dětí ve skupině. Přijímáme děti se SVP. O děti se postará

speciální pedagog s asistentem.

prazdninova-skolka-stranky.jpg

Cena 3000 Kč/ dítě+ strava

 

PRODEJ DIDAKTICKÝCH POMŮCEK

pomucky-stonozka.jpg

 

      Vyrábíme pomůcky k rozvoji vnímání, logického myšlení, matematických představ a rozumových schopností.

pomucky-stonozka-3.jpg

 

 

 

 

 

Důraz klademe na

 • kvalitní provedení
 • zásadu od jednoduchého ke složitějšímu
 • možnost přizpůsobit pomůcky individuálně vašemu dítěti