Jdi na obsah Jdi na menu

BRZY PŮJDU DO ŠKOLY

26. 8. 2021

Kroužek pro předškoláky zaměřený na rozvoj smyslového vnímání, soustředěnosti a záměrné pozornosti, logického myšlení a vyvozování, matematických představ a grafomotoriky.

UČÍME EFEKTIVNĚ

• Učíme se zábavně • Rozvíjíme a využíváme všechny smysly • Vždy zapojujeme pohyb • Dáme dětem dostatek času na pochopení a vyřešení problému, přemýšlení, vyvozování • Poskytneme dítěti konkrétní zpětnou vazbu • Používáme názorné pomůcky

PODPORUJEME DĚTI

  • Ve tvořivosti, vlastním přístupu, zábavě
  • Touze mít věci správně, dokončovat
  • Kontrole chyb – konkrétní zpětná vazba
  • Nesoupeření s ostatními, vzájemné pomoci
  • Sebedůvěře

NÁPLNÍ KAŽDÉ LEKCE JE

  • Pohybová aktivita – rozvíjení hrubé a jemné motoriky, vnímání vlastního těla, rytmu, reakce na změnu, koordinace pohybu, cviky na propojení hemisfér
  • Hry a činnosti pro rozvoj smyslů – hmat, zrak, sluch, čich, chuť
  • Rozvíjení matematických představ
  • Grafomotorická cvičení
  • Individuální práce s dítětem na tom, co mu nejde

Domů si vždy odnesete pracovní listy a pokyny k domácímu procvičování. Možnost individuální konzultace a zapůjčení pomůcek zdarma. Maximálně 8 dětí ve skupině.

Kroužek bude probíhat ve Zvědavé stonožce, Terezy Novákové 64 – budova 10, Brno - Řečkovice Od listopadu do dubna – 20 lekcí, vždy ve středu 15,30 - 17,00

Cena 4000 Kč, možno zaplatit ve dvou splátkách

První lekce je určena pouze pro rodiče

• Příprava na změnu režimu, školní zralost a poruchy učení, co má umět předškolák, jaké dovednosti trénovat

• Grafomotorika, příprava na matematiku, sociální dovednosti, trénink smyslů

• Praktické ukázky, metodický materiál, časté chyby v přípravě, prostor pro dotazy