Jdi na obsah Jdi na menu

POZORNÉ DÍTĚ

14. 1. 2020
Pro děti od 4 let, vhodné pro děti s poruchami soustředěnosti a jako prevence specifických poruch učení. Respektujeme individuální zvláštnosti dětí, klademe důraz na komplexní přístup a střídání činností. Po každé lekci dostanete materiály a pokyny pro práci doma. Možnost zapůjčení našich didaktických pomůcek. ROZVÍJÍME POHYB, EMOCE A SMYSLY HRAVOU FORMOU Pohybem posilujeme nejen svalovou hmotu, ale také nervovou soustavu, což má vliv i na učení. je důležité rozvíjet správné držení těla, rovnováhu, obranné reakce, vnímání vlastního těla, orientaci v prostoru, vnímání rytmu- schopnost důležitá pro rozvoj řeči a psaní, schopnost rychlé reakce na změnu, koordinaci pohybu, představivost. Musíme naučit děti vyznat se v jejich emocích, rozlišovat negativní a pozitivní emoce, jejich tělesné projevy a naučit je zvládat stres. Je třeba také věnovat pozornost mezilidským vztahům, vést děti k empatii, rozvíjem schopnost sebeovládání a asertivní komunikace. Důležité pro rozvoj dítěte je objevování světa všemi smysly. Čím více smyslů zapojíme, tím snadněji si dítě zapamatuje a vybavuje. Musíme naučit děti pracovat se svými smysly, rozvíjet je a dobře s nimi zacházet. Proto náplní každé lekce je Pohybová aktivita- rozvíjení hrubé motoriky, balanční cvičení, vnímání vlastního těla, rytmu, reakce na změnu, koordinace pohybu, cviky na propojení hemisfér relaxace- dechová cvičení, vnímání rozdílu mezi napětím a uvolněním, využití relaxační hudby, aromaterapie, prvky jógy Rozvoj smyslů- hmat, zrak, čich, chuť Výtvarná nebo pracovní aktivita- hra s barvami, modelování, kinetický písek, nácvik stříhání, lepení, grafomotorická cvičení Individuální práce- rozvoj soustředěnosti a záměrné pozornosti, využití různých didaktických pomůcek, rozvoj matematických představ, logického myšlení Volná hra Maximálně 4 děti ve skupině, délka 90 minut Cena 3 200 Kč/ 10 lekcí Cena 3000 Kč/ 10 lekcí