Jdi na obsah Jdi na menu

ŠKOLIČKA SE STONOŽKOU

26. 8. 2021

Už jsem velká holka,                            Podívej se mami,                          Jen si tady pohraju,

co ji čeká školka.                                 už jsem velký kluk,                        ty máš chvilku pro sebe,

Těším se tam maminko,                      bez tebe to zvládnu,                      a než se naděješ,

i když pláču malinko.                           (a už ani muk).                               budu zase u tebe.

Vhodné zejména pro děti od 2 do 4 let, které mají problémy s adaptací, s opožděným nebo nerovnoměrným vývojem a jako příprava pro hladký vstup do mateřské školy.

Zaměříme se především na tyto oblasti:

  • odstraňování separační úzkosti,
  • adaptace na kolektiv dětí
  • rozvoj komunikačních dovedností
  • rozvoj samostatnosti,
  • upevňování hygienických, sebeobslužných a sociálních návyků – odplenkování, samostatné stolování, oblékání...
  • všestranný rozvoj dítěte – motorika, smysly, rozumové schopnosti

Co konkrétně děti čeká?

  • Společná hra – budeme rozvíjet hru konstruktivní a námětovou, učit děti sdílet hračku s ostatními, požádat a poděkovat.
  • Pohybové, hudební, výtvarné aktivity – říkadla a písničky doprovázené pohybem, cvičení rovnováhy, prostorové orientace, seznámení s různým výtvarným materiálem, rozvíjení jemné motoriky a praktických dovedností – modelování, stříhání, lepení
  • Jednoduché úkolové činnosti – např. třídění, přiřazování barev, zvířátek, tvarů, počítání…
  • Rozvoj komunikačních dovedností – gymnastika mluvidel, rozšiřování slovní zásoby, vytváření funkční komunikace u dětí neverbálních.

Veškeré činnosti budou prováděny zábavnou formou, režim dne se bude postupně přibližovat tomu v běžné mateřské škole – hra, pohybová aktivita, svačina, jiná aktivita – výtvarná, úkolová…, pobyt venku. Základem úspěchu je především pravidelná docházka a spolupráce s rodinou. Vždy budete informováni o tom, co dítě konkrétní den dělalo, jak bylo úspěšné a v čem je potřeba doma pokračovat. Pobyt dítěte je bez rodičů, v případě potřeby lze domluvit postupné zvykání – prodlužování doby pobytu.

S sebou si děti přinesou přezůvky náhradní oblečení svačinu mohou mít oblíbenou hračku

Cena 400 Kč / dopoledne, při zkráceném pobytu min. 200 Kč Maximálně 6 dětí ve skupině.

Každé pondělí, středu a pátek 8 – 12,00 hod.

Bližší informace a přihlášky na zvedavastonozka@seznam.cz nebo 777276040